Op de inhoud van deze pagina berust auteursrecht.
logo

Bloemenblad.nl

Bloemenblad.nl: nieuws, opinie en ondernemen

De website bloemenblad.nl vult in de nieuwsvoorziening en kennisoverdracht het magazine Bloem & Blad uitstekend aan. Op het online platform plaatst de redactie het laatste nieuws uit de Nederlandse en internationale keten van bloemisten en retail. Waar het magazine Bloem & Blad zich focust op inspirerend bloemwerk, hardware en ondernemerschap, is er op bloemenblad.nl meer ruimte voor nieuws en opinie.

De redactie volgt op bloemenblad.nl de ontwikkelingen in de bloemistenketen op de voet. Hiervan is een groot deel van het nieuws publiek en vrij beschikbaar. Exclusieve artikelen met informatie van toegevoegde waarde stelt de redactie enkel beschikbaar via een inlogcode voor de abonnee.

De bezoeker

Bezoekers van bloemenblad.nl hebben vooral interesse in nieuws, opinie en achtergronden die hen inspireren in hun vakgebied of ondersteunen in het runnen van hun onderneming.

Meer online exposure

Twee keer per week stuurt de redactie een digitale nieuwsbrief naar een kleine 2.200 emailadressen in de keten. Ook via sociale media als LinkedIn, Twitter en Facebook is de redactie actief. Onlinekanalen die desgewenst kunnen worden ingezet voor het verhogen van de attentiewaarde voor uw mediacampagne.