Op de inhoud van deze pagina berust auteursrecht.
logo

De Boomkwekerij print

Ondersteunt de professional in bomen en vaste planten

De Boomkwekerij is het vakblad voor professionele boom- en vaste plantenkwekers en handelaren in boomkwekerijproducten in Nederland. Het magazine verschijnt elke veertien dagen en geeft achtergronden bij het nieuws uit het vak.

De redactie is geworteld in de praktijk en geeft aandacht aan onderwerpen zoals: ontwikkelingen op de (export)markt, teelttechniek, advies van erkende deskundigen over de teeltwijze, nieuw sortiment, regelgeving en de laatste inzichten rond de bedrijfsvoering. De Boomkwekerij ondersteunt daarmee de professionele kweker in de uitoefening van zijn vak.

De Boomkwekerij verschijnt in print 1x per 2 weken op de donderdag, in een oplage van circa 2.300.

Redactionele speerpunten

Teelt, markten, vakmanschap, ondernemen

Lezersprofiel

De Boomkwekerij richt zich op de professionele kweker van bomen en vaste planten in Nederland. Dit zijn veelal de ondernemers in de leeftijd van 40 tot 60 jaar die de besluiten nemen op het bedrijf. Hieronder vallen zowel de grootschalige als de kleinschalige ondernemingen.

Het vakblad is ook interessant voor andere deelnemers in de keten die op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen in de productie, zoals veredelaars, handelaren/exporteurs, de bloemenveiling en dienstverleners als adviesbureaus en accountants.